De Vraag van de Week
in samenwerking met de D.L.Z.A


12-08-2017

De vraag van ronde 1627:

De impedantie Z bedraagt:


kies een antwoord

a. 1 Ohm
b. 10 k Ohm 
c. 100 Ohm
d. 1 k Ohm

73 de Sipke

06-08-2017

De vraag van ronde 1626:

Een luidspreker met een impedantie van 6 ohm wordt via een 
aanpassingstransformator aangesloten op een versterker die belast moet 
worden met 600 ohm.
De wikkelverhouding van de transformator moet zijn:
Kies een antwoord

a. 10 :1
b. 10.000 : 1
c. 100 : 1
d. 60: 1

73 de Sipke

Het juiste antwoord is a.

 

De vraag van ronde 1625:

Tussen twee versterkertrappen is een passief filter geschakeld.

De totale versterking tussen A en B is:

Kies een antwoord
    a. 5 dB    
    b. 25 dB    
    c. 15 dB
    d. 500 dB


73 de Sipke

Het juiste antwoord is c.

23-07-2017

De vraag van ronde 1624:

Een condensator wordt gevormd door twee geleiders met daartussen een diŽlectricum.

De capaciteit wordt groter naarmate de:
Kies een antwoord
    a. afstand tussen de geleiders vergroot wordt
    b. diŽlectrische constante verlaagd wordt
    c. afstand tussen de geleiders verkleind wordt
    d. oppervlakte van de geleiders verkleind wordt

73 de Sipke

Het juiste antwoord is c .

16-07-2017

De vraag van ronde 1623:

PE1ABC geeft een algemene oproep op de 2-meter band. PE3ZZZ antwoord hierop.

Wat is de juiste procedure?
Kies een antwoord
    a. oproep door PE1ABC: Hier is PE1ABC. Is daar iemand? antwoord door PE3ZZZ: PE3ZZZ voor PE1ABC
    b. oproep door PE1ABC: CQ CQ CQ dit is PE1ABC antwoord door PE3ZZZ: PE3ZZZ voor PE1ABC
    c. oproep door PE1ABC: Dit is PE1ABC met een algemene oproep antwoord door PE3ZZZ: CQ CQ CQ van PE3ZZZ
    d. oproep door PE1ABC: CQ CQ CQ dit is PE1ABC antwoord door PE3ZZZ: PE1ABC de PE3ZZZ


73 de Sipke

Het juiste antwoord is d.

naar boven

info afkomstig van Sipke, PA0SIP (een samenwerking met de Digitale Leeromgeving Zend Amateurs)
pagina wordt regelmatig bijgewerkt door Frank, PA3BIC