De Vraag van de Week
in samenwerking met de D.L.Z.A


21-01-2018

De vraag van ronde 1650:

Met een morsesleutel wordt een gelijkspanning gesleuteld.

De gesleutelde spanning is een:
Kies een antwoord
    a. digitaal signaal
    b. hf-signaal
    c. audiosignaal

73 de Sipke

14-01-2018

De vraag van ronde 1649:

Een halvegolf lijnstuk (dat zijn twee kwartgolf lijnstukken in serie) heeft een transformatieverhouding van:
Kies een antwoord
    a. 2
    b. 4
    c. 1
    d. 0,5

73 de Sipke

Het juiste antwoord is c.

07-01-2018

De vraag van ronde 1648:

Een VHF-zender wordt in frequentie gemoduleerd met een lf-signaal.

Het VHF-signaal heeft:
Kies een antwoord
    a. veel zijbandfrequenties
    b. een zijbandfrequentie
    c. twee zijbandfrequenties

73 de Sipke

Het juiste antwoord is a.

30-12-2017

De vraag van ronde 1647:

Helaas de bodem van de doos met vragen is zichtbaar.

Volgend jaar komen er weer nieuwe.

73 de Sipke

24-12-2017

De vraag van ronde 1646:

De Maximum Usable Frequency (MUF) voor een radioverbinding tussen Nederland en Afrika is op enig moment 24 MHz.

Voor een succesvolle verbinding kan men dan het beste gebruik maken van de:
Kies een antwoord
    a. 20-meter band
    b. 40-meter band
    c. 10-meter band
    d. 15-meter band

73 de Sipke

Het juiste antwoord is volgens Mieke D.

17--12-2017

 

De vraag van ronde 1645:


 Een voordeel van frequentiemodulatie vergeleken met enkelzijbandmodulatie is:
Kies een antwoord
    a. de bandbreedte van de ontvanger kan kleiner zijn
    b. er is ruimte voor meer zenders per 100 kHz spectrum
    c. de eindtrap van de zender kan in klasse C worden ingesteld

73 de Sipke

Het juiste antwoord is: c

10-12-2017

De vraag van ronde 1644:

De spanning (Uce )
tussen emitter en collector is:


   
 a. 19,5 V
    b. 0,5 V   

    c. 9,5 V    
    d. 10 V

73 de Sipke

Het juiste antwoord is d. Urc=Ic x Rc = 0.005 x 2000 = 10Volt. Uce = Ub - Uc = 20-10 =10Volt

De rest van de gegevens is overbodig..


03-12-2017

De vraag van ronde 1643:

 De resonantiefrequentie van een afstemkring wordt bepaald door:
Kies een antwoord
    a. de capaciteit van de condensator en de zelfinductie van de spoel
    b. uitsluitend de zelfinductie van de spoel
    c. uitsluitend de capaciteit van de condensator

73 de Sipke

Het juiste antwoord is: a

26-11-2017

De vraag van ronde 1642:


Het juiste antwoord is B.

Volgens de tabel is de winst 4 db,echter de kabelverliezen zijn 1 db.De totale winst is dus 3 db. 100 Watt +3 db =200 Watt.

18-11-2017

De vraag van ronde 1641:

 Een milli-amperemeter kan geschikt worden gemaakt voor het meten van amperes door een:
Kies een antwoord
    a. hoge weerstand parallel te schakelen
    b. lage weerstand in serie te schakelen
    c. lage weerstand parallel te schakelen

73 de Sipke

Het juiste antwoord is het plaatsen van een shunt weerstand dus antwoord c.

12-11-2017

De vraag van ronde 1640:

Een ideale transformator heeft primair 500 windingen en secundair 100 windingen.

De primaire stroom is ongeveer:
Kies een antwoord
    a. 1 A    
    b. 5 A    
    c. 0,04 A    
    d. 0,2 A

73 de Sipke

Het juiste antwoord is d.

05-11-2017

De vraag van ronde 1639:

Stelling 1:
De anode-roostercapaciteit van een triode is veel kleiner dan van een pentode.
Stelling 2:
De electronenstroom in een triode loopt van het rooster naar de anode.

Wat is juist:
Kies een antwoord
    a. stelling 1 en 2
    b. alleen stelling 1
    c. alleen stelling 2
    d. geen van beide stellingen

73 de Sipke

Het juiste antwoord is d.

28-10-2017

De vraag van ronde 1638:


 Bij een radiogolf is de kritische frequentie:
Kies een antwoord
    a. een andere uitdrukking voor "Maximum Usabie Frequency" (MUF)
    b. de hoogste frequentie waarbij, bij verticale opstraling, nog reflectie door de ionosfeer optreedt
    c. de hoogste frequentie die voor grondgolfpropagatie nog bruikbaar is
    d. de laagste frequentie waarbij, bij verticale opstraling, nog reflectie door de ionosfeer optreedt

73 de Sipke

Het juiste antwoord is b.

22-10-2017

De vraag van ronde 1637:

Door het aanbrengen van seriespoelen in een dipoolantenne zal de:
Kies een antwoord
    a. resonantiefrequentie lager worden
    b. opstraalhoek veranderen
    c. resonantiefrequentie hoger worden
    d. resonantiefrequentie niet veranderen

73 de Sipke

Het juiste antwoord is a.

15-10-2017

De vraag van ronde 1636:

 De juiste kleuraanduiding van de draden in een netaansluiting is:
Kies een antwoord
    a. Fase: bruin; Nul: blauw; Aarde: geel/groen
    b. Fase: blauw; Nul: bruin; Aarde geel/groen
    c. Fase: blauw; Nul: bruin; Aarde: zwart
    d. Fase: bruin; Nul: blauw; Aarde: zwart

73 de Sipke

Het juiste antwoord is a.

08-10-2017

De vraag van ronde 1635:

Een kristalcalibrator met een grondfrequentie van 100 kHz heeft een afwijking van +10 Hz.

Indien men op een ontvanger de 35e harmonische waarneemt is de frequentie van deze harmonische:
Kies een antwoord
    a. 3500,350 kHz
    b. 3500,035 kHz
    c. 3503,500 kHz
    d. 3501 ,000 kHz

73 de Sipke

Het juiste antwoord is a. (100000+10) x 35=3500350Hz = 3500,350Khz

01-10-2013

De vraag van ronde 1634:

De demping bij vrije-ruimtepropagatie tussen twee rondstralende antennes wordt gemeten.

Als de onderlinge afstand wordt verdubbeld dan zal de demping:
Kies een antwoord
    a. toenemen met 3 dB
    b. toenemen met 2 dB
    c. gelijk blijven
    d. toenemen met 6 dB

73 de Sipke

Het juiste antwoord is d.

Luister vanavond naar de muntronde voor de uitleg door Sipke, PA0SIP.

24-09-2017

De vraag van ronde 1633:

Een 432 MHz zender bestaat uit een gemoduleerde oscillator op 18 MHz, gevolgd
door frequentievermenigvuldig trappen.
De frequentiezwaai van het 432 MHzsignaal is 1440Hz.

De frequentiezwaai van het oscillatorsignaal is:
Kies een antwoord
    a. 450 Hz
    b. 60 Hz
    c. 1440 Hz
    d. 2880 Hz

73 de Sipke

Het juiste antwoord is b .

De vermenigvuldigfactor is 432:18 =24x

de zwaai van de oscilator is dus 1440 : 24 = 60Hz.

17-09-2017

De vraag van ronde 1632:

In de weerstand R wordt een vermogen gedissipeerd van:

Kies een antwoord

a. 20 W
b. 80 W
c. 200 W
d. 10 W

ps. de batterij van de rekenmachine is leeg dus die kunnen wij niet gebruiken.

73 de Sipke

Het juiste antwoord is a.

10-09-2017

De vraag van ronde 1631:

De bandfilters P en Q zijn gelijk.

De bandbreedte van de schakeling wordt bepaald door:
Kies een antwoord
    a. aileen bandfilter P    
    b. bandfilters P en Q samen   
    c. de versterker V    
    d. aileen bandfilter Q

73 de Sipke

Het juiste antwoord is b .

03-09-2017

De vraag van ronde 1630:

 Een radiozendamateur met een registratie in de categorie F maakt zijn verbindingen in de 20-meter amateurband.

Zijn zender kan een zendvermogen leveren van maximaal 600 watt.

Het gebruik van deze zender is:
Kies een antwoord
    a. zonder beperkingen toegestaan
    b. alleen toegestaan als het zendvermogen wordt ingesteld op ten hoogste 120 W
    c. toegestaan mits het zendvermogen wordt ingesteld op ten hoogste 400 W
    d. niet toegestaan

73 de Sipke

Het juiste antwoord is c.

26-08-2017

De vraag van ronde 1629:

De maximale doorlaatstroom in een halfgeleiderdiode wordt begrensd door de:
Kies een antwoord

a. kristaltemperatuur
b. maximale sperspanning
c. omgekeerde EMK
d. doorlaatspanning

73 de Sipke

Het juiste antwoord is a.

 

19-08-2017

De vraag van ronde 1628:

 Een overtone kristaloscillator oscilleert op:
Kies een antwoord
    a. een even harmonische frequentie
    b. zowel oneven als even harmonische frequenties
    c. de grondfrequentie
    d. een oneven harmonische frequentie

73 de Sipke

Het juiste antwoord is d.

12-08-2017

De vraag van ronde 1627:

De impedantie Z bedraagt:


kies een antwoord

a. 1 Ohm
b. 10 k Ohm 
c. 100 Ohm
d. 1 k Ohm

73 de Sipke

Het juiste antwoord is b.

06-08-2017

De vraag van ronde 1626:

Een luidspreker met een impedantie van 6 ohm wordt via een 
aanpassingstransformator aangesloten op een versterker die belast moet 
worden met 600 ohm.
De wikkelverhouding van de transformator moet zijn:
Kies een antwoord

a. 10 :1
b. 10.000 : 1
c. 100 : 1
d. 60: 1

73 de Sipke

Het juiste antwoord is a.

 

De vraag van ronde 1625:

Tussen twee versterkertrappen is een passief filter geschakeld.

De totale versterking tussen A en B is:

Kies een antwoord
    a. 5 dB    
    b. 25 dB    
    c. 15 dB
    d. 500 dB


73 de Sipke

Het juiste antwoord is c.

23-07-2017

De vraag van ronde 1624:

Een condensator wordt gevormd door twee geleiders met daartussen een diŽlectricum.

De capaciteit wordt groter naarmate de:
Kies een antwoord
    a. afstand tussen de geleiders vergroot wordt
    b. diŽlectrische constante verlaagd wordt
    c. afstand tussen de geleiders verkleind wordt
    d. oppervlakte van de geleiders verkleind wordt

73 de Sipke

Het juiste antwoord is c .

16-07-2017

De vraag van ronde 1623:

PE1ABC geeft een algemene oproep op de 2-meter band. PE3ZZZ antwoord hierop.

Wat is de juiste procedure?
Kies een antwoord
    a. oproep door PE1ABC: Hier is PE1ABC. Is daar iemand? antwoord door PE3ZZZ: PE3ZZZ voor PE1ABC
    b. oproep door PE1ABC: CQ CQ CQ dit is PE1ABC antwoord door PE3ZZZ: PE3ZZZ voor PE1ABC
    c. oproep door PE1ABC: Dit is PE1ABC met een algemene oproep antwoord door PE3ZZZ: CQ CQ CQ van PE3ZZZ
    d. oproep door PE1ABC: CQ CQ CQ dit is PE1ABC antwoord door PE3ZZZ: PE1ABC de PE3ZZZ


73 de Sipke

Het juiste antwoord is d.

naar boven

info afkomstig van Sipke, PA0SIP (een samenwerking met de Digitale Leeromgeving Zend Amateurs)
pagina wordt regelmatig bijgewerkt door Frank, PA3BIC